Sarins Båtar

Sedan 1967 har Oy Sarins Båtar Ab tillverkat finska allsäsongbåtar för seriöst båtfolk. Familjeföretaget i Karleby kan med anledning kallas för pärlan inom det anrika båtbygget kring Bottenviken. Företagets internationella brand Sargo som lanserades hösten 2014, har sin grund i det välkända Minor-varumärket.

 

BROSCHYRER

I och med att företagets nya brand Sargo lanserades, utgavs också nya broschyrer på tre språk, både för basmodellen och för den sportiga varianten Explorer. I samband med broschyrprojektet tog man fram huvudargumenten för Sargo: sportighet, säkerhet och tuffhet. Broschyren förverkligades i samarbete med Smart Communications.

Sargo-broschyren →
Sargo Explorer -broschyren →

Esitteet

 

ANNONSER

Sargo lanserades i internationella båttidskrifter på ett uppseendeväckande sätt med betoning på båtens tre huvudargument: sportighet, säkerhet och tuffhet.

Ilmoitukset

 

WEBBSIDOR

Förnyade webbsidor - med informativa inslag om familjebolaget och dess olika båtmodeller - spelar en central roll i lanseringen av företagets Sargo-brand. I sammanhanget utgår vileoklipp en ändamånsenlig metod som skpar fartfylld stäming.

Logga in på webbsidan →

Nettisivut

 

HISTORIK

År 2007 fyllde Sarins Båtar 40 år och dess historia framställs med hjälp av intressanta berättelser om människor med anknytning till företaget.

Historiikki

 

ROLL UP

I samband med Sargos internationella lansering användes bland annat roll ups i fem olika språkversioner.

Roll Up

 

VIDEO

En välfungerande vido bygger på ett genomtänkt manus som även kallas för storyboard. Den fina stämningen i Sargos vår- och sommarvideo för fram båtens förstklassiga egenskaper. Se och njut!

SPRING VIDEO →
SUMMER VIDEO →

Video

 

KALENDER

Kundernas egna båtfotografier har traditionellt använts i Sarins Båtars kalender.

Kalenteri