Mainos- ja viestintätoimisto Creamedia

Onko yrityksesi digi-eksynyt vai peräti digi-pudonnut?

15.6.2017 Marita Vuorinen

Suomalaisten pk-yritysten kotisivujen toiminnallisuuksia ja online-markkinointia kartoittanut selvitys jaotteli yritykset neljään luokkaan: digi-pudonneet, digi-eksyneet, digi-mainostajat ja digi-voittajat.


Tilastokeskus kertoo, että vuonna 2016 suomalaisista 88% käytti internetiä ja 65% käytti sitä mobiililaitteella. Alle 55-vuotiaista internetiä käyttivät lähes kaikki. Yleisimmin internetiä käytetään asioiden hoitamiseen, tiedonhakuun, viestintään ja medioiden seuraamiseen.

Kuinka tämä huima määrä digissä asioivia ihmisiä on huomioitu yrityksissä?

Googlen, Vainu.io Software Oy:n ja Suomen Yrittäjien selvitys* kartoitti suomalaisten pk-yritysten kotisivujen toiminnallisuuksia ja online-markkinointiviestintäponnisteluja. Se jaotteli pk-yritykset neljään luokkaan: digi-pudonneet, digi-eksyneet, digi-mainostajat ja digi-voittajat.

  • Digi-voittajat pitävät digitaalista toimintaympäristöä oleellisena osana liiketoimintaansa. Heitä on 12 prosenttia pk-yrityksistä.
  • Digi-mainostajia, eli sellaisia yrityksiä, jotka tavoittelevat uusia ja nykyisiä asiakkaita aktiivisesti verkkoympäristössä, on 14 prosenttia pk-kentästä.
  • Digi-pudonneisiin kuuluu 35 prosenttia pk-yrityksistä, eli heillä ei ole ollenkaan verkkoläsnäoloa – ei edes Facebook-sivua.
  • Valtaosa on digi-eksynei eli yrityksellä on staattinen verkkosivu, mutta he eivät tavoittele asiakkaita aktiivisesti verkossa.

Suurimpana syynä putoamiseen ja eksymiseen on osaamisen puute. Ei tiedetä mitä kaikkea digissä voi tehdä, ei ymmärretä päivittää omaa osaamista eikä ohjata yrityksen toimintaa kohti digiaikaa.

Asia ei ole merkityksetön yrityksen ja koko Suomen menestymisen kannalta, sillä samalla menetetään mahdollisuus erottua kilpailijoista, toimia kustannustehokkaasti ja palvella potentiaalisia uusia asiakkaita. Joku muu tekee digiloikan ja vie kasvun.

Jos sinun yrityksessäsi on digi hukassa, mutta haluat löytää sen, niin kerromme mielellämme minkälaisia ideoita meillä on. Teemme kanssasi konkreettisen suunnitelman, arvioimme tarvittavan budjetin ja autamme juuri niissä asioissa joihin apua kaipaat. Koulutamme myös yrityksesi ihmisiä esim. somen käyttöön.

 Marita Vuorinen

* Lisätietoja selvityksestä:

https://www.yrittajat.fi/uutiset/559620-googlen-maajohtaja-pk-yritysten-olemassaolo-asiakkaille-uhattuna


Jätä yhteydenottopyyntö