Det är lättare med en marknadsföringspartner

Sanna Hietamäki

Työplus erbjuder högklassiga företagshälsovårdstjänster till företag och offentliga samfund i vår region. Samarbetet mellan Creamedia och Työplus, som inleddes år 2017, har fungerat smidigt och gett resultat.


Allt började med en ny marknadsföringsplan och förverkligandet av en kundtidning. Vår målsättning har varit att få ökad synlighet och det har fungerat alldeles utmärkt, säger Työplus´ servicedirektör Heidi Rintala med hänvisning till de broschyrer, den kundtidning och de videomaterial som Creamedia producerat.

För Työplus har i synnerhet den nya kundtidningen som Creamedia sammanställt varit en speciell källa till stolthet. Tidningen har förverkligats tillsammans med företagshälsovårdens personal och kunderna. Den har redan tryckts i 1000 exemplar och finns för utdelning vid alla Työplus-enheter. Kundtidningen kan läsas som nätpubliktion på Työplus-webbplatsen www.tyoplus.fi.
Nätpublikationen har producerats som en uppiffad e-tidning, där kundberättelserna också kan ses som video (på sidorna 9 och 13). Bekanta dig med den nya tidens kundtidning här!

Samarbetet med Creamedia får idel beröm av Rintala. Hon berättar att målsättningen för år 2019 är att fortsätta den gemensamma färden, som börjat så bra, bl.a. genom att få fram nytt marknadsföringsmaterial. ”Allt har löpt enligt planerna: tidtabellerna har hållit och kontakterna har fungerat som vi önskat och dessutom i snabb takt. Creamedia har verkligen lyssnat på våra idéer och önskemål.”

Den kundreferens från Mellersta Österbottens Kammarorkester som vi på Creamedia gjort åt Työplus:

Då du vill marknadsföra bekvämt – kontakta sanna.hietamaki@creamedia.fi, 040 7376 720.LÄMNA KONTAKTBEGÄRAN