Häggbloms försäljning steg med över en fjärdedel – marknadsföringstjänsten hjälpte att fokusera

8.5.2018 | Marita Vuorinen

Ab A. Häggblom Oy är en framstående tillverkare av larvbandslösningar och skopor av olika storlekar i Nordeuropa. År 2016 hade omsättningen stigit till över 23 miljoner euro och nästan 100 anställda, då Karhula måste avgöra: anställa en marknadsföringschef eller om han i allt högre grad litar på reklambyråns tjänster.


Creamedia har redan I många år varit en strategisk partner för Häggbom inom marknadsförning och i utvecklingen av företagsidentitet. Beslutet var att fördjupa samarbetet från förr.

 – Vi har utökat vårt samarbete av innehållsproduktion inom digitala-och sociala medier, liksom utvecklingen av Häggbloms webbsidor, konstaterar Karhula.

År 2017 fick vi en enorm tillväxt, då omsättningarna steg med en fjärdedel. Marknadsföringen sköttes effektivt och kostnaderna hölls under kontroll, och verkställande direktören kunde fokusera sin egen tid till försäljning och utvecklingen av affärsverksamheten. 

Marknadsföringstjänster för Häggblom

1. Marknadsföringsplan och årsklocka

Marknadsföringsplanen är baserad på bolagets strategi. Vilket gör det möjligt för marknadsföringspersoner att förstå affärsområdenas karaktär, kundlöften, kundfördelar, målgrupper och mål.

Marknadföringens årsklocka bestämmer takten för åtgärder och skapar en grund för planering och budgetering. På varje månadsmöte fastställs årplanen 1-2 månader framåt och man kommer överens om konkreta arbeten och åtgärder.

2. Innehållsplanering för sociala medier

Innehållsplaneringen bestämmer syftet och mål för sociala medier, man överväger stilistiska saker och innehåll samt kommer överens om företagets gemensamma spelregler för användningen av företags hemsidor.

3. Analys service

På månadsmötet går man igenom Google-Analytics- och AdWords-raporten och kommer överens om åtgärder angående nya produkter, säsongprodukter och kampanjer.

4. Hemsidornas utveckling och underhåll

Hemsidorna är gjorda av Creamedia och man utvecklar och uppdaterar dem efter behov. Vi producerar regelbundet nytt innehåll som kundreferenser och video.

5. Annonser, broschyrer och mässmaterial

Häggbloms varumärke hålls enhetlig då allt görs på samma reklambyrå. Vi producerar annonserna i tid före deadline och planerar ny mässmaterial vid behov.

6. Videoproduktion

Vi har filmar kundreferensvideon och nu planerar vi att göra en företagspresentation som video.

 – Vi har varit nöjda med Creamedias service. Även om vi inte alltid varit av samma åsikt om idérna i de tidiga stadierna av projekten, så har vi ändå alltid varit nöjda med slutresultatet. Så är det med goda partners, då man utmanar varandra hittar man den bästa lösningen, berättar verkställande direktören  Jukka Karhula.LÄMNA KONTAKTBEGÄRAN