Med intressanta innehåll upp till 60 % mer licensförsäljning

Programvaruföretaget Softwave är expert på att analysera, förädla och utnyttja data samt erbjuder digitala tjänste- och systemlösningar. Creamedia och Softwave inledde ett partnerskap inom marknadsföring i januari, då det blev aktuellt med förändringar i Softwaves marknadsföring.


– Vi tror på den kompetens som finns i Mellersta Österbotten och därför ville vi ha en lokal aktör, som kan ge oss alla de marknadsföringstjänster som vi behöver, säger Softwaves verkställande direktör Janne Lehtinen.

”I Creamedia förbinder vi oss till kundrelationen och vi vill på riktigt lära oss vad det är som vi erbjuder, säljer och tänker.”

Årsklocka och marknadsföringsstrategi utgör röd tråd

Först utarbetade vi en marknadsföringsstrategi för Softwave. Den nya strategin skapades i en workshop som Creamedias experter ledde och i den deltog Softwaves produktchefer och andra nyckelpersoner.

Utifrån marknadsföringsstrategin utarbetade vi en årsklocka för marknadsföringen i vilken vi planerade ett tidsschema och fastställde ansvaret för marknadsföringens uppgifter för det kommande året. Creamedia föreslog för Softwave också en uppdatering av stilen i enlighet med den nya marknadsföringsstrategin.

- Vi säljer expertis och lösningar, men som arbetstagare och organisation är vi avspända och trevliga, och det har Creamedia lyckats införa i vår marknadsföring. Guru-gestalten på ingångssidan av vår webbplats är ett bra exempel på detta. Det komprimerar på ett bra sätt att de förstod hurdana vi är, säger Katri Kanniala, vice-VD på Softwave.

Intressant innehåll på nätet och i nyhetsbreven

Kärnan i marknadsföringen bildas av intressant innehåll. Varje månad publiceras åtminstone en kundberättelse eller bloggskrivelse, i vilka man konkretiserar de fördelar som Softwaves lösningar gett kunden och för fram arbetstagarnas sakkunskap.

Kring bra innehåll skapas marknadsföringen. Innehållen marknadsförs i sådana kanaler som når den riktiga målpubliken. Särskilt bra resultat har vi fått genom LinkedIn-marknadsföring och med nyhetsbrev, vars läsekrets upp till sexfaldigades med samarbetet!

Analys styr marknadsföringen

Med analystjänsten följer vi upp effektiviteten i marknadsföringsåtgärderna och ser till att webbsidorna optimeras. Med Creamedia har Softwaves synlighet ökat i sökresultaten och besökarantalet har ökat på webbsidorna. Under det månatliga marknadsföringsmötet går vi igenom hur bra målen har uppnåtts under den föregående månaden och samtidigt funderar vi på vad som kunde förbättras.

Försäljningen ökade upp till 60 procent

Creamedias kundrelationschef Sanna Hietamäki har njutit av samarbetet med Softwave.

- Ett nära samarbete ger de bästa resultaten. Då vi tillsammans med kunden lär oss att känna varandra, kan vi erbjuda hela tiden bättre lösningar och kommunikationen blir okomplicerad. Då vågar båda sidorna komma med idéer och respons, och därigenom sker en kontinuerlig utveckling.

Även verkställande direktör Lehtinen är nöjd med de resultat som samarbetet gett.

- Vår kompetens inom försäljning och marknadsföring har ökat tack vare detta samarbete. Vi ligger före våra mål för detta år och sålunda är riktningen den rätta och vi uppnår resultat. I år har vår licensförsäljning redan ökat med 60 %. Creamedia har gett oss fräscha idéer och lyft fram vår sakkunskap inom innehållsmarknadsföring. Vi behöver experthjälp inom marknadsföring och därför har vi detta samarbete.LÄMNA KONTAKTBEGÄRAN