Nyskapande och konstruktiv marknadsföring

Marita Vuorinen

”Vi tog kontakt med Creamedia för ungefär ett år sedan eftersom vi behövde en samarbetspartner för marknadsföringen av det nya, under planering varande Beckbruket-objektet”, påminner sig NSA Bolagen Ab:s VD Jan Storbacka.


Ur Creamedias synvinkel sett var tidpunkten för kontakten utmärkt, eftersom vi just då hade inlett en större satsning på 3D-planering. Uppdraget blev också ett intressant och utmanande pilotprojekt inom detta område.

”De största utmaningarna visade sig bli att på ett förnuftigt sätt dra nytta av den till buds stående 3D-teknikens nästan obegränsade möjligheter samt skillnaderna i tycke och smak gällande den inredningsplanering som hör ihop med bilderna på våra objekt. Men vi kom ändå alltid fram till en överenskommelse”, konstaterar Storbacka.

3D-bilderna, som tydligt visar på det storslagna objektets kvalitet och trivsamhet, kombinerades också med en video vi filmat med en drönare (nedan).  

”Under resans gång beslutade vi, att det samtidigt var skäl att fixa den webben vi länge reflekterat över eftersom vi hade tillgång till fräscht och representativt bildmaterial och en ny och kunnig samarbetspart på reklambyråsidan. Av samma orsak bestämde vi oss också för att satsa på ännu mera högklassiga broschyrer. Vi drog alltså nytta av Creamedias mångsidiga kunnande på bred front – och vi är verkligen nöjda med slutresultaten”, säger Storbacka.

Hos oss på Creamedia upplevde vi också att samarbetet både fungerade bra och var lärorikt. Det handlade alltså om ett riktigt win-win-projekt.

NSA

Då du vill marknadsföra mera synligt – kontakta susanna.kaukoniemi@creamedia.fi 050 4705 725

 

 

 LÄMNA KONTAKTBEGÄRAN