Identitet

Identitet och varumärke – förtydliga bilden av ditt företag!

Varumärket – ”brandet” – utgör kärnan i marknadsföringen.

En väl genomtänkt identitet är företagets ansikte utåt. Ett finslipat brand och en välplanerad logo bidrar till att dina kunder och din målgrupp uppfattar dig som en professionell och pålitlig aktör. Det lönar sig att satsa på en välplanerad företagsidentitet - den är till nytta i många år och ska fungera överallt och i alla kommunikationskanaler.

LOGO- & VISU-företagsidentitet

Den här tjänsten riktar sig till företag som vill bygga upp ett tydligt varumärke – oberoende av om det handlar om ett etablerat företag eller en helt ny aktör.  

Företagsidentitetstjänsten innehåller exempelvis planering av ett nytt företagsemblem eller en logo, grafiska anvisningar (t.ex. för logofärgsättning och korrekt firmalogotypanvändning) och olika tillämpningar (t.ex. visitkort, kuvert, arbetskläder och anpassning av den nya identiteten till den uppdaterade webbplatsen).

Creamedia är din medspelare då företagsidentiteten ska planeras och när visuella profiler ska arbetas fram – precis som vi varit för Ahola Transport, Optima, Alholmen Industrial Park, Botnia Print, Nivala stad, Viexpo, Sarins Båtar – SARGO, Kensapuu, Wedeco, Prevex, Protect, LSK Business Park, Boströms Bageri, Kalajoki, Kannus, Kaustby, Karleby Hamn, Anders Chydenius-stiftelsen och interRAI.

Vi offererar och erbjuder tjänster som motsvarar just ditt företags behov!


LÄMNA KONTAKTBEGÄRAN