Marknadsföringsplanering

Planering av marknadsföring

En välplanerad marknadsföring sparar tid, stöder försäljningen och möjliggör resultatmätning. Du undviker marknadsföringstabbar och onödig stress. Välj det marknadsföringspaket som passar ditt företag allra bäst!

NYA IDÉER - en uppdatering av marknadsföringsplanen

En uppdatering av marknadsföringsplanen gör ditt företags marknadsföring up-to-date och den blir enkel att förverkliga.

I marknadsföringsplanen ingår målgrupperna, konkurrenterna och konkurrensfördelarna, en SWOT-analys, målsättningarna, valet av marknadsföringskanaler, marknadsföringens årsklocka och en beräkning av marknadsföringsbudgeten.

Då du  väljer marknadsföringsplanen NYA IDÉER går vår expert igenom tidigare marknadsföringsplaner och -åtgärder och arbetar sedan tillsammans med dig fram en ny plan.

EXAKT-workshop för att undvika marknadsföringstabbar

EXAKT-workshoppen passar företag som vill finslipa ett specifikt område inom marknadsföringen – t.ex. en kampanj, ett event eller en plan för företagets sociala medier. I workshoppen tar vi effektivt in aktuella marknadsföringsteman.

I marknadsföringsplanen ingår målgrupperna, konkurrenterna och konkurrensfördelarna, en SWOT-analys, målsättningarna, val av marknadsföringskanaler och en beräkning av marknadsföringsbudgeten.

Då du väljer EXAKT deltar du i en marknadsföringsworkshop som pågår en halv dag. Du och vår expert beaktar ditt företags befintliga planer. Ni arbetar sedan tillsammans fram den specifika planen som företaget nu behöver.

KOMPASSEN - den bekymmersfria marknadsföringsplanen

Ifall företaget inte har en marknadsföringsplan från tidigare eller då planen helt behöver förnyas är alternativet KOMPASSEN - den bekymmersfria marknadsföringsplanen - det rätta valet.

Marknadsföringsplanen KOMPASSEN innehåller målgrupperna, konkurrenterna och konkurrensfördelarna, en SWOT-analys, målsättningarna, val av marknadsföringskanaler och en beräkning av marknadsföringsbudgeten.

Då du väljer marknadsföringsplanen KOMPASSEN får du delta i en workshop som leds av två av våra experter. Vi går igenom de viktigaste linjedragningarna gällande marknadsföringen. Ditt företags marknadsföringsplan utarbetas på basen av denna workshop.

SUPER – marknadsföringsplaneringens kraftpaket

SUPER riktar sig till företag som saknar en marknadsföringsplan från tidigare eller företag vars plan är i behov av en uppdatering. Med hjälp av detta paket tar du kontrollen över ditt företags marknadsföring.

Marknadsföringsplanen SUPER innhåller målgrupperna, konkurrenterna och konkurrensfördelarna, en SWOT-analys, målsättningarna, val av marknadsföringskanaler, marknadsföringens årsklocka och en beräkning av marknadsföringsbudgeten.

Vi arbetar fram marknadsföringsplanen SUPER med stöd av en heldags workshop, där två marknadsföringsexperter går igenom de viktigaste linjedragningarna inom marknadsföringen tillsammans med dig.

DYNAMO – marknadsföringsservice

DYNAMO är tjänsten för företag som överväger att anställa en marknadsföringsexpert. Till ditt företag utses en marknadsföringschef som håller i trådarna och ser till att reklamhjulen snurrar. Under gemensamma månadsmöten kommer ni överens om marknadsföringsåtgärderna. Creamedia sköter resten.

Vår marknadsföringsservice innehåller:

  • En marknadsföringsplan och ett budgetförslag på årsnivå. Vi uppgör dessa i samarbete med dig.
  • Kampanjidéer och månadsvisa förslag gällande ditt företags marknadsföring.
  • Våra bästa aktörer och koordinering av marknadsföringsarbetet.
  • Säkerställandet av en enhetlig kommunikation helt i linje med företagets varumärke.
  • Rapportering av marknadsföringsresultaten.

Du får tillgång till hela teamets samlade kunnande till priset av en marknadsföringschef.

Du betalar endast för utfört arbete.


LÄMNA KONTAKTBEGÄRAN