Planering och genomförande av kommunikation

Du har något att säga men kan du berätta det i de rätta kanalerna och på ett övertygande sätt? Vi är din partner i planeringen och genomförandet av både intern och extern kommunikation. Tillsammans kan vi definiera dina kommunikationsmål och välja de rätta kanalerna.

Våra kommunikationstjänster inkluderar:

  • kommunikationsplanering och fastställande av målen
  • årsklocka för kommunikation och planering av genomförandet i olika kanaler
  • pressmeddelanden och internmaterial
  • kundtidningar, nyhetsbrev, guider och utbildningsmaterial
  • hantering av sociala medier
  • lösningar för extranät och intranät

LÄMNA KONTAKTBEGÄRAN