Videor

Videor – rörliga bilder sprider budskapet med stil och skicklighet

En högklassig video är ett effektivt och intresseväckande sätt att få fram ditt budskap. Hos Creamedia finns videofilmningsexperterna som förverkligar din video helt enligt dina önskemål.  En högklassig video har lång livslängd och är därmed ett effektivt marknadsföringsredskap.

Välj det paket som passar ditt företag bäst – du får en högkvalitativ reklamvideo som fungerar i alla kanaler.

INFO-en grafisk video

En grafisk informationsvideo lämpar sig för mångsidiga kommunikations- och reklambehov både i mindre och större företag.

En multifunktionell 12-15 sekunders video är ett riktigt ess i rockärmen inom marknadsföringen. Den passar speciellt bra för delning i olika sociala medier och för användning i YouTube- eller display-reklam.

En grafisk infovideo innehåller manuskript, bildbehandling, videoproduktion samt logo och kontaktuppgifter.

Pris:

650 € + moms.

Du kan dra nytta av en video även på webbplatsens reklamplatser.

Synlighet på en webbportals reklamplats kostar från 450 € och uppåt. 

FOCUS-video

Då ditt företag behöver få en kundberättelse omformad till en video filmad av en expert är FOCUS-videon det rätta valet. Det är både lättare och bättre att låta rösten från en nöjd kund tala än att skryta på sig själv.

En högklassig video filmad av en expert är ett effektivt hjälpmedel i försäljningen. Den är lätt att dela via e-post, sociala medier och webbplatser eller i presentationer.

En videoinspelning av en kundberättelse innehåller innehållsplanering, videofilming (1 h filmjobb hos din kund), redigering av filmen till en längd på ca 1 minut samt komplettering med ditt företags logo och kontaktuppgifter.

Kundberättelsen filmas hos din kund, som med egna ord berättar kring på förhand överenskomna ämnen. Det är viktigt att hitta infallsvinklar som är intressanta ur ditt företags marknadsföringssynvinkel och som samtidigt är av betydelse också för andra kunder.

Pris från:

750 € + moms.

Eventuella resekostnader tillkommer.

PRIMA-video

PRIMA lämpar sig för företag, som behöver en professionell video med anknytning till företagets verksamhet. En högklassig video är ett effektivt hjälpmedel i försäljningen. Den är lätt att dela via e-post, sociala medier och webbplatser eller i presentationer. Videofilmer passar för TV-reklam, www-sidor och sociala medier.

PRIMA-paketet innehåller ett planeringsmöte, videomanuskript, videoproduktion, redigering, finskspråkig textning till videon, bakgrundsmusik och tal samt en genomgång av utkastet till den färdiga produktionen.

Videoinspelningen räcker ca 2-4 timmar och där ingår videofilmarens och den professionella redaktörens arbete. Du får de versioner du önskar; t.ex. en 1-3 minuters video samt en kortare 15-20 sekunders version lämplig för delning på sociala medier.

Pris från:

1800 € + moms.

Eventuella resekostnader tillkommer.


LÄMNA KONTAKTBEGÄRAN